Bóng đá Pháp - Hệ thống giải đấu bóng đá Pháp

Hệ thống giải đấu bóng đá Pháp

Nước Pháp (Bóng đá Pháp) có bao nhiêu giải đấu bóng đá?

Để trả lời câu hỏi trên, mời bạn đọc thông tin về Giới thiệu bóng đá Pháp chi tiết ở bên dưới. Bongdapro365.COM tổng hợp giải đấu hiện có 15 giải đấu chính có trong cơ sở dữ liệu bóng đá số của chúng tôi, được sắp xếp như bên dưới.

Danh sách giải đấu bóng đá Pháp

Tên giải đấu Hạng Thể thức
Ligue 1 1 VĐQG
Hạng 2 Pháp 2 VĐQG
Hạng 3 Pháp 3 VĐQG
Hạng 4 Pháp (Nhóm A) 4 VĐQG
Hạng 4 Pháp (Nhóm C) 4 VĐQG
Hạng 4 Pháp (Nhóm B) 4 VĐQG
Hạng 4 Pháp (Nhóm D) 4 VĐQG
Siêu Cúp Pháp Đấu Cúp
Cúp Quốc Gia Pháp Đấu Cúp
Cúp Liên Đoàn Pháp Đấu Cúp
VĐQG Pháp nữ 1 VĐQG
VĐQG Pháp U19 (Nhóm A) VĐQG
VĐQG Pháp U19 (Nhóm B) VĐQG
VĐQG Pháp U19 (Nhóm C) VĐQG
VĐQG Pháp U19 (Nhóm D) VĐQG
Cập nhật: