Bóng đá Đan Mạch - Hệ thống giải đấu bóng đá Đan Mạch

Hệ thống giải đấu bóng đá Đan Mạch

Nước Đan Mạch (Bóng đá Đan Mạch) có bao nhiêu giải đấu bóng đá?

Để trả lời câu hỏi trên, mời bạn đọc thông tin về Giới thiệu bóng đá Đan Mạch chi tiết ở bên dưới. Bongdapro365.COM tổng hợp giải đấu hiện có 12 giải đấu chính có trong cơ sở dữ liệu bóng đá số của chúng tôi, được sắp xếp như bên dưới.

Danh sách giải đấu bóng đá Đan Mạch

Tên giải đấu Hạng Thể thức
VĐQG Đan Mạch 1 VĐQG
Hạng Nhất Đan Mạch 2 VĐQG
Cúp Quốc Gia Đan Mạch Đấu Cúp
Cúp Quốc Gia Đan Mạch nữ VĐQG
VĐQG Đan Mạch U17 1 VĐQG
VĐQG Đan Mạch U19 1 VĐQG
VĐQG Đan Mạch U21 1 VĐQG
VĐQG Đan Mạch nữ 1 VĐQG
Hạng 2 Đan Mạch nữ 2 VĐQG
Hạng 2 Đan Mạch (Nhóm A) 2 VĐQG
Hạng 2 Đan Mạch (Nhóm B) 3 VĐQG
Hạng 3 Đan Mạch 4 VĐQG
Cập nhật: